K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

[ 30.9.2017, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Progresívne Slovensko predstavilo svoju víziu a zorganizovalo ideovú konferenciu, ktorá sa venovala aj problematike vzdelávania, vedy a výskumu.


Podľa progresívcov verejné politiky, ktoré potrebujeme, sú iné než tie, ktoré ešte donedávna fungovali. Ústredným motívom musí byť rozvoj ľudského kapitálu. Predpokladom toho je „hĺbková reforma vzdelávania – od postavenia učiteľov, cez systém riadenia, po samotný obsah výuky,“ konštatuje sa v dokumente.


V paneli o vzdelávaní, vede a výskume som diskutoval spoločne s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimírom Šuchom, riaditeľom neziskovej organizácie Indícia a zriaďovateľom školy Felix Petrom Halákom a riaditeľkou gymnázia Adrianou Vančovou.


Môj úvodný vstup k riadeniu a financovaniu školstva si môžete pozrieť nižšie.Autor je analytik vzdelávania a riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo.