Výročná správa 2016/2017

[ 12.9.2017, Peter Dráľ, Prezentácie]

Predstavujeme výročnú správu za obdobie september 2016 až august 2017. Aktéri vo vzdelávaní vstupujú každoročne v septembri do nového školského roka, a rovnako i my v septembri začíname ďalšiu etapu v snahe o systémové zmeny v našom školstve.


Pozrite si výročnú správu Nového školstva 2016/2017: