Prehliadka strateného času /jún 2017/

[ 30.6.2017, Iniciatíva slovenských učiteľov, Vláda a reforma]

Vláda o reforme školstva a skutočných zmenách k lepšiemu v tomto rezorte len hovorí, no v skutočnosti sa nedeje nič.


Naopak, ministerstvo školstva predkladá nesystémové a nezmyselné opatrenia ako spojité písané písmo, zrušenie účelovej viazanosti príspevku na predškolákov v materských školách, zrušenie prepočítavania dvoch hodín priamej vyučovacej činnosti v škole na tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, tretia hodina dejepisu pre deviatakov, či zavedenie predmetu branná výchova.