Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

[ 28.3.2017, Nové školstvo v médiách]

Vyše dvetisíc občanov sa minulý mesiac podpísalo pod hromadnú pripomienku verejnosti, v ktorej žiadali, aby boli financie na asistentov učiteľa nárokovateľné zo zákona a uhrádzané školám v plnej výške podľa skutočných potrieb. Ministerstvo školstva ich pripomienky na včerajšom rozporovom konaní neakceptovalo s odôvodnením, že takéto riešenie odmieta ministerstvo financií.


Poslanci Zuzana Zimenová (nez.) a Ondrej Dostál (OKS) spolu s Petrom Dráľom z Nového školstva, Janou Lowinski z Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a Veronikou Adamčíkovou z OZ Sova, v pondelok 27. marca zastupovali verejnosť na ministerstve školstva pri prerokúvaní  hromadnej pripomienky k novele zákona o financovaní školstva.Pod požiadavku, aby boli zo zákona financie na asistentov učiteľa nárokovateľné a uhrádzané školám v plnej výške, sa pred mesiacom podpísalo vyše dvetisíc občanov. Ministerstvo školstva ich pripomienky na včerajšom rozporovom konaní neakceptovalo.


Zuzana Zimenová to zdôvodňuje nasledovne: „Nepochodili sme. Nie preto, že by ministerstvo školstva problému nerozumelo alebo nemalo vôľu ho riešiť, ale preto, lebo takéto riešenie odmieta ministerstvo financií. Dokonca sme sa od zástupcov rezortu školstva dozvedeli informáciu, že ministerstvo financií na školstvo nalieha, aby vrátilo ešte aj tie finančné čiastky, ktoré už boli schválené v rámci rozpočtových opatrení. Rukojemníkmi tejto situácie budú opäť deti.“


Rodičov detí so zdravotným znevýhodnením na rozporovom konaní zastupovala Jana Lowinski, ktorá požiadala, aby bol vypočutý hlas tých, ktorí sú na pomoc pedagogických asistentov v školách najviac odkázaní. Veronika Adamčíková z občianskeho združenia Sova sa k hlasu rodičov pripojila a dodala, že len systémové kroky zabezpečia, aby pomoc od asistentov dostali všetky deti, ktoré ju potrebujú. „Budem držať ministerstvu školstva palce, aby presadilo navýšenie financií, lebo bez peňazí to ďalej nepôjde. Bez dostatočného finančného krytia sa totiž nepodaria ani zmeny, ktoré nedávno predstavilo v dokumente Učiace sa Slovensko,“ skonštatovala Adamčíková.


Aj podľa Petra Dráľa z občianskeho združenia Nové školstvo rozporové konanie preukázalo, že „väčšou prekážkou ako ministerstvo školstva, ktoré prejavilo vôľu koncepčne problém riešiť, je ministerstvo financií.“ Rezort financií neposkytuje podľa Dráľa dostatok prostriedkov na riešenie potrieb žiakov každoročne, a to napriek žiadostiam z ministerstva školstva.


Minister financií Peter Kažimír už minulý týždeň v parlamente na hodine otázok naznačil, že žiadostiam rodičov a učiteľov o navýšenie financií na asistentov učiteľov nevyhovie. Na otázky poslankyne Zuzany Zimenovej odpovedal, že školstvo nemožno považovať za podvyživené, pretože doň nalieva čoraz viac zdrojov, pritom však nebadať, že by sa výsledky žiakov zlepšovali.


Na to, aby zlepšenie nastalo, však potrebujú učitelia podporu, a to najmä zo strany asistentov. Bez podpory potrebného počtu asistentov nemôžu deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami optimálne napredovať v učení sa.


Minister financií má ale opačný názor. Za problém nepovažuje skutočnosť, že vzdelávací systém nedokáže adekvátne reagovať na potreby detí a ich učiteľov, ale tvrdí, že školy nemajú mieru a „ich nároky narastajú raketovou rýchlosťou.“ . Na záver svojho vystúpenia v parlamente minister Peter Kažimír školám odkázal: „Tá zodpovednosť sa veľmi ťažko hľadá, ale odmietam, aby bola neustále váľaná na vládu Slovenskej republiky.“