Nie je za čím banovať

[ 13.12.2016, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Prie­skumná agentúra Focus zorganizovala v septembri pre organizáciu MESA 10 prie­skum názorov verejnosti na slovenské školstvo. Okrem iného sa ukázalo, že až 63 % ľudí si myslí, že socialistické školstvo bolo lepšie ako to súčasné. Neprekvapilo ma to, pretože sa sám s podobným názorom často stretávam, a to aj medzi učiteľmi. Napodiv aj medzi tými mladšími, ktorí mohli na vlastnej koži zažiť nanajvýš ak socialistickú škôlku.



Keďže som v socializme 18 rokov študoval a 5,5 roka vyučoval, vedel by som poslúžiť mnohými konkrétnymi príkladmi negatív, ktoré by sme dnes v školách niesli len veľmi ťažko. Iste, platy učiteľov boli relatívne dobré, keďže všetci vysokoškolsky vzdelaní ľudia mali rovnaký nástupný plat. Akurát si za tie peniaze často nemohli kúpiť ani banány či toaletný papier. Iste, v školách bola oveľa väčšia disciplína. Akurát, že to bolo dané všeobecným strachom zo špicľovania, odpočúvania a vyhadzovania zo štúdia. Iste, odborné školstvo bolo štedrejšie financova­né. Akurát, že väčšinu učňov čakal neskôr život v špinavých fabrikách, kde v hrozných podmienkach vyrábali nepredajné šmejdy. Iste, gymnáziá a vysoké školy mali vtedy vyššiu úroveň ako dnes. Akurát, že na gymnáziá smelo ísť iba cca 15 % populácie a na vysoké školy iba asi 5 % populácie. Bola to teda kvalita pre úzku elitu (s dobrým kádrovým profilom).


Ak nemáte radi dojmy a potrpíte si na fakty, skúsme to inak. Na webe istej bratislavskej školy sa môžete dočítať: „Brány jednej z najstarších výchovno-vzdelávacích ustanovizní v Petržalke sa otvorili v septembri 1979. V prvom roku jej existencie ju navštevovalo 990 žiakov v 30-tich triedach. Nová škola „praskala vo švíkoch“ v školskom roku 1986/87, keď sa v nej učilo 1624 žiakov v 44 triedach.“ Priemerná veľkosť triedy bola teda 36,9 žiaka. A dodajme, že išlo o 25-triednu budovu, takže sa vyučovalo v dvoch zmenách. Za týmto nám má byť smutno? Pre porovnanie: dnes je priemerná veľ­kosť triedy na ZŠ iba 18,7 žiaka.


Objektívnych dát umožňujúcich porovnávanie je málo. Socialistické školské systémy sa totiž nezúčastňo­vali na medzinárodných komparatívnych testovaniach žiakov, hoci tie existovali už od 60-tych rokov. Strach z konfrontácie bol veľký. Prečo asi?


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.