Z prvej ruky na tému Testy PISA

[ 12.12.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Po troch rokoch v testoch PISA slovenskí školáci opäť pohoreli. Už výsledky z roku 2013 ukázali, že sme pod priemerom krajín OECD. Najnovšie výsledky zverejnené len pred pár dňami však ukázali, že tentokrát sme dosiahli historicky najhoršie skóre vo všetkých testovaných oblastiach. V prírodovednej, čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Aké sú príčiny tohto stavu?


K téme v relácii Z prvej ruky na Rádiu Slovensko diskutovali Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo, spoluautorka aktuálnej reformnej koncepcie vzdelávania, no dnes už aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Moderovala Zuzana Hanzelová.


Zuzana Hanzelová:

"Pani Zimenová, čo znamenajú tie výsledky v praxi, aká generácia detí nám teraz vyrastá?"


Zuzana Zimenová:

"Toto je ten hlavný problém. Ja si myslím, že tá panika okolo toho, aké máme umiestnenie v PISE je až takým druhoradým problémom, ono to je vždy taký výstrel, a potom v panike naozaj ako po poli tu behajú zajace od politikov až po učiteľov, ale v skutočnosti nám to dáva obraz o nejakej nastupujúcej generácii, ktorá nedisponuje základnými zručnosťami v tej čitateľskej gramotnosti v matematickej a prírodovednej a tie výskumy domáce, tie sú dôležité, ktoré nám hovoria o tom, že ako to vlastne potom vyzerá v živote. A to porovnanie tých výsledkov PISA s tými domácimi prieskumami a výskumami, spomeniem aktuálne ten najnovší, ktorý robil Inštitút pre verejné otázky o mladých ľuďoch, tak tie sú dramaticky problémové, kde nám ukazujú, že tí mladí ľudia jednoducho nevedia pracovať vôbec s informáciami, že oni jednoducho, rastie u nich príklon k informáciám, ktoré sú postavené na populizme, na demagógii, manipulácii, zavádzaní, provokáciách. Oni si nevedia vybrať čo je pravda a čo je lož."


Zuzana Hanzelová:

"No a čím to je, že tých informácií je tak veľa? Že zrazu sú v tom ako keby stratení, alebo naozaj je ten systém toho, ako ich vyučujeme rozmýšľať nad textami a rozmýšľať nad faktami?"


Zuzana Zimenová:

"Všetko čo ste povedali, pretože ak sa odmalička učíte v tej záľahe tých rôznych informácií, naozaj vedieť si tie informácie triediť, vedieť si vybrať to podstatné, naučiť sa v tých textoch, čo je tá hlavná myšlienka, čo je ten podtext, čo nám tam podsúva ten autor ešte iné, či je to dôležité, či je to pravdivé, nepravdivé, narábať s argumentami. Ale mali by sa tie decká učiť navzájom aj diskutovať, aj stáť si za svojim názorom, vôbec utvoriť si tento názor, my ich toto v školách vôbec neučíme. To, čo pani Kanovská hovorila na začiatku, že sa naštartovala v roku 2008 nejaká reforma, že sa urobili korekcie, ja si dovolím povedať, že my stále učíme desiatky rokov rovnakým spôsobom, trošku sme skorigovali ten obsah, že čo sa učí, ale spôsob a prístup tých učiteľov a ten priestor na to, aby sa s deťmi diskutovali, aby sa vťahovali aj oni do nejakej spolupráce, aby sa naučili riešiť problémy v praxi, aby mohli reflektovať to, čo sa naučí ten žiak, tak toto sa u nás roky nezmenilo a nič, žiadna reforma to zatiaľ ešte do škôl nedoniesla."


Audiozáznam relácie nájdete v archíve Rádia Slovensko zo dňa 12. decembra 2016 tu (formát .MP3).