Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

[ 8.12.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Slabé výsledky slovenských detí, ktoré vyplynuli z medzinárodnej štúdie PISA, môže pocítiť celá spoločnosť. Keďže majú problém porozumieť čítanému textu, môžu z nich vyrásť naivní občania, neopatrní spotrebitelia a dôverčiví voliči.


Podľa nezaradenej poslankyne Zuzany Zimenovej a analytičky portálu Nové školstvo, sú závery štúdie PISA alarmujúce. Najmä pri porovnaní so staršími výsledkami. Aj tie boli nelichotivé, no k náprave nedošlo.


„Prudko sa nám zvyšuje počet detí, ktoré sú s výsledkami pod priemerom. Aj v samotnom testovaní PISA sa nazývajú „rizikoví žiaci“. Nevyznajú sa v tom, čo čítajú, nerozumejú textu, nevedia ho zhodnotiť, ani vytiahnuť z neho to, čo je dôležité,“ vysvetľuje Zimenová.


V spomenutej rizikovej skupine tých, čo nemajú ani najzákladnejšie čitateľské zručnosti, sa u nás ocitlo až 32 percent žiakov, zatiaľ čo pred troma rokmi ich bolo o štyri percentá menej.


Viac nájdete v článku portálu aktuálne.sk zo dňa 8. decembra 2016 tu.