Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

[ 21.11.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Individuálny prístup k žiakom nemožno od učiteľov vyžadovať bez toho, aby zároveň mali k dispozícii pomoc zo strany ďalších odborníkov, hovorí spoluautorka pripravovanej školskej reformy Zuzana Zimenová.Rozhovor pre Tablet.tv bol premiérovo odvysielaný dňa 14. novembra 2016.