Toto sú mýty o školstve, ktoré brzdia reformy

[ 10.11.2016, Zuzana Petková, TREND]

Slováci majú o školstve predstavy, ktoré sú často mimo reality. Tieto rozšírené a mylné názory sa môžu stať brzdou reforiem v systéme, ktorý na Slovensku zaostáva za vyspelým svetom. Aké sú najčastejšie mýty o školách, zmapovala organizácia MESA10 v spolupráci s prieskumnou agentúrou Focus. Exkluzívne ich zverejňuje týždenník TREND.


Čo si skutočne o školách myslia občania Slovenska, zisťovala v septembrovom prieskume na vzorke 1009 respondentov agentúra Focus pre organizáciu MESA10. Analytici MESA10, ale aj ďalší poprední odborníci z iných inštitúcií následne tieto údaje podrobili analýze. A prišli na to, že v našej spoločnosti fungujú mýty, ktoré sú nepravdivé alebo dávno prekonané.


Občania Slovenska si podľa prieskumu Focusu myslia, že mladí ľudia u nás ovládajú určité zručnosti, v realite to tak nie je. Jedným z takýchto mýtov je, že mladí ľudia na Slovensku ovládajú angličtinu alebo IT. Podľa Eurobarometra z roku 2012 spomedzi 15- až 34-ročných mlasých ľudí na Slovensku hovorí po anglicky dobre alebo veľmi dobre podľa vlastného hodnotenia len štvrtina, po nemecky 17 percent a po česky 27 percent. MESA10 pripomína, že v susednom Rakúsku po anglicky vie asi polovica mladých ľudí, v Dánsku a Švédsku takmer dve tretiny. ,,Čo sa týka počtu hodín cudzích jazykov na základných školách, výrazne sa nelíšime od priemeru OECD. Zároveň však práve cudzie jazyky patria medzi predmety, kde máme problém zabezpečiť učiteľov s touto odbornosťou, najmä na základných školách," dodáva J. Miškolci.


Okrem vhodných metód výučby je podľa neho dôležitá aj podpora jazykového vzdelávania inými formami, ako preferovaním titulkov namiesto dabovania a podobne. Napríklad polovica Švédov aj Dánov uvádza, že sa prostredníctvom sledovania TV, filmov, rádia a čítania kníh naučili cudzí jazyk. Podľa prieskumu Eurobarometra, Slovákov od učenia cudzích jazykov odrádza najviac to, že je to drahé, nedostatok času, chýbajúca motivácia a pocit, že nie sú dobrí v jazykoch.


Nesprávne informácie sprevádzajú aj stredoškolské štúdium, väčšina ľudí na Slovensku sa domnieva, že žiaci chcú študovať na gymnáziách a o stredné odborné školy nie je záujem. Toto tvrdenie podporovala svojou politikou aj bývalá vláda, ktorá chcela nasmerovať deti na stredoškolské odbory napríklad podporou takzvaného duálneho vzdelávania. V skutočnosti ide na stredné odborné školy študovať každým rokom raz toľko absolventov základných škôl ako na gymnáziá. Analytička portálu Nové školstvo Zuzana Zimenová konštatuje, že napriek tomu existujú odbory, v ktorých nám chýba kvalifikovaná pracovná sila.


,,V snahe naplniť žiakmi tie odbory, ktoré ich nepriťahujú, volajú zamestnávatelia po prís nejšej regulácii výberu strednej školy. Vláda na tieto výzvy odpovedá snahou sprísniť kritériá na prijatie žiakov do gymnázií. Tým sa však v hlavách ľudí iba zbytočne živí nebezpečná myšlienka, že stredné odborné školy sú školami ,druhej kategórie', kam majú byť smerovaní žiaci s horším prospechom," reaguje. V skutočnosti treba podľa nej urobiť všetko pre to, aby platil opak - sústrediť sa najmä na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, znížiť modernizačný dlh odborných škôl a posilniť prax.


Celý článok bol pôvodne uverejnený v týždenníku TREND 45/2016 dňa 9. novembra 2016 a nájdete ho tu.