Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

[ 7.11.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa tento víkend stretli traja bývalí ministri školstva Martin Fronc, Juraj Draxler a Milan Ftáčnik.


Debatovali o zverejnených tézach Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré pripravil sedemčlenný tím expertov, medzi nimi aj Milan Ftáčnik a Zuzana Zimenová. Diskusia bola naozaj vecná, podnetná a miestami aj kritická. Snáď pomohla rodičom lepšie pochopiť zmysel navrhovaných zmien v školstve.


"Akú spätnú väzbu dávajú žiakovi i rodičovi dve známky z predmetu za polrok?" položil Ftáčnik rečnícku otázku na úvod diskusie o téme hodnotenia žiakov. Uviedol, že ak sa známkovanie doplní o slovné hodnotenie, učiteľ bude mať možnosť dať oveľa väčšiu spätnú väzbu žiakovi i jeho rodičom. "Ak učiteľ v hodnotení napíše, že toto a toto dieťa zvláda, no tu je jeho slabšia stránka, je to znamenie aj pre to dieťa samotné, že učiteľ ho oceňuje a zároveň upozorňuje, že v niečom je potrebné sa zlepšiť. Rodičia sa zasa konkrétne dozvedia, v čom môžu svojmu dieťaťu pomôcť,“ vysvetlil Ftáčnik.


S komplexnejším hodnotením výkonov žiaka súhlasí aj exminister školstva Juraj Draxler. Za dôležité považuje v tejto súvislosti aj zmeny v procese výučby, napríklad posilnenie blokového vyučovania. "Predsa len, vieme o tom, že mnohí žiaci sú vplyvom známkovania v strese, čo znižuje ich výkon. Je preto potrebné, aby na druhom stupni základných škôl, a tiež na stredných školách mali žiaci prostredníctvom blokového vyučovania možnosť niekoľko týždňov objavovať témy a mať radosť z týchto objavov bez toho, aby mali nad sebou bič v podobe známky," uviedol. "A nech potom na konci príde test či iná forma skúšky, vyhodnotená známkou, ako súčasť celého vyučovania," dodal bývalý šéf rezortu školstva.


Milan Ftáčnik jeho slová doplnil myšlienkou, že komplexnejšie hodnotenie, ktoré nie je limitované známkovaním, by malo viesť aj k tomu, aby chyby a nedostatky, ktorých sa žiak dopustí, nevyústili v automatický trest v podobe známky: "Koľkokrát sa aj my v živote pomýlime, no chyba nemusí hneď viesť k trestu, ale naopak, k motivácii rozmýšľať o tom, ako by sa to dalo urobiť lepšie."


Audiozáznam relácie nájdete v archíve Rádia Slovensko zo dňa 5. novembra 2016 tu (formát .MP3).