Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

[ 19.10.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Tím poradcov ministra školstva ponúkol na odbornú diskusiu ciele, ktoré rámcujú novú podobu vzdelávania do budúcna. V prvej fáze predložil rezort na diskusiu návrh cieľov, ktoré by sa mali dosiahnuť v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže do 18 rokov v horizonte desiatich rokov.


K téme sa pre Rádio Slovensko vyjadrovala aj analytička Nového školstva Zuzana Zimenová.


Viac nájdete v archíve Rádia Slovensko zo dňa 18. októbra 2016 - príspevok si môžete vypočuť tu (formát .MP3).