Ako sa píše vízia

[ 10.10.2016, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

O niekoľko dní zverejní minister školstva prvú pracovnú verziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania – koncepčného materiálu, ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich 10 rokov. Byť členom jeho autorského tímu je pre mňa veľmi poučná a obohacujúca skúsenosť. Keďže je pravdepodobné, že viacerí čitatelia DOBREJ ŠKOLY sa s materiálom čoskoro oboznámia a budú ho možno aj pripomienkovať, ponúkam vám niekoľko „zákulisných“ postrehov o tom, ako tento dokument vzniká a aké dilemy museli riešiť jeho autori.


Prvá otázka, na ktorú sme narážali znova a znova, sa týkala – ako inak – peňazí. Máme navrhovať optimálne riešenia bez ohľadu na to, čo by stáli a bez ohľadu na to, či na ne táto krajina bude mať zdroje? Alebo máme svoje snívanie cenzurovať realistickou optikou a navrhovať iba to, čo bude aj reálne financovateľné? Problém je, že my plánujeme na dlho dopredu a kto dnes vie odhadnúť, čo by si táto krajina mohla dovoliť, keby sa v nej nasledujúcich 10 rokov vo veľkom nekradlo?


Nákladov sa týka aj naša ďalšia dilema, tentoraz však nejde o náklady finančné, ale politické. Má zmysel navrhovať aj veci, ktorých presadenie by so sebou nieslo príliš veľké politické náklady, takže je takmer isté, že sa do toho žiadni „rozumní“ politici nebudú chcieť pustiť? Napríklad rušenie neefektívnych málotriedok, zrušenie osemročných gymnázií, zníženie počtu fakúlt pripravujúcich učiteľov, mzdy učiteľov prispôsobené regionálnym rozdielom...


Autorský tím sa nakoniec so všetkými dilemami nejako vysporiadal a materiál (zatiaľ iba tézy) čoskoro uzrie svetlo sveta. Vkladať doň prehnané nádeje však nie je namieste. Osud Konštantína (1994) či Milénia (1999) by mal byť dostatočným varovaním, že aj sebalepšie myšlienky môžu zapadnúť do hlbokej úradníckej zásuvky, ak ne­existuje skutočná vôľa ich realizovať. A pravdu má aj Peter Dráľ, keď varuje: „Od myšlienky, že zmeny v školstve a vo vzdelávaní prídu s nejakou veľkou reformou nariadenou zhora, by sme mali už konečne upustiť. Skôr sa treba pozrieť na to, ako môžeme cez malé zmeny pomáhať učiteľom a žiakom pracovať v školách inak, aby mali aj lepšie výsledky.“ 


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.