Návrhy na zmeny vo vzdelávaní ponúkajú aj alternatívy

[ 15.10.2016, TREND]

TREND priniesol stručné a výstižné zhrnutie navrhovaných zmien vo vzdelávaní, ktoré piatok 14. októbra 2016 zverejnilo ministerstvo školstva. V článku sú vytiahnuté všetky navrhované ciele, ktoré v prípade, že by sa ich podarilo skutočne naplniť, môžu znamenať zásadné zlepšenie vzdelávanie na Slovensku.


Tieto ciele sú v dokumente zverejnenom na webe ministerstva školstva podrobnejšie predstavené a v niektorých prípadoch ponúkajú aj návrhy alternatívnych riešení. Napríklad v prípade návrhu zavedenia prípravného ročníka 5-ročných detí sa ponúka na zváženie aj možnosť zaviesť ho v základných školách a nie v materských škôlkach. V prospech absolvovania prípravného ročníka v prostredí základných škôl hovorí ich relatívna stabilita a vyvážená dostupnosť, na rozdiel od nedostatočných kapacít materských škôl. Keďže populačná krivka detí v predškolskom veku začína postupne klesať, bolo by racionálnejšie investovať energiu a financie do rozšírenia povinného vzdelávania v už existujúcich základných školách. V obciach, kde nie sú zriadené škôlky, či v mestách, kde je škôlok akútny nedostatok, by tento návrh privítali. Zároveň by sa v škôlkach, ktoré už existujú, uvoľnilo viac miesta pre mladšie deti, na ktoré im dnes nezvyšuje kapacita. V prípade záujmu rodičov by tak mohli škôlky prijať aj viac detí od 2 rokov.


Viac nájdete v článku na portáli týždenníka TREND tu.