Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

[ 13.10.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy národného programu rozvoja vzdelávania, ktorý pripravuje tím jeho externých poradcov. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov.