Radšej pomalšie, ale správne

[ 20.9.2016, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

V júni ma na jednej akcii oslovila nejaká dáma a so zle skrývanou škodoradosťou sa ma opýtala: „Tak ako to ide na tom ministerstve, pán Burjan? Zatiaľ sme žiadne väčšie zmeny nezaznamenali...“ Nevedel som ten premrhaný mesiac dostatočne zdôvodniť, tak som iba sklopil zrak a prevzal spoluzodpovednosť za stagnujúce školstvo. Pred pár dňami som sa s podobným pocitom naliehavosti stretol znova. Novinárka z istého denníka ma zasypala otázkami: Urobilo nové vedenie dosť zmien od svojho nástupu? Ako hodnotíte tempo ministerstva školstva? Nemalo by pracovať rýchlejšie?


Nuž, neviem, či rýchlosť alebo počet zmien je to najlepšie kritérium na hodnotenie práce ministerstva školstva. V dnešnej situácii považujem za oveľa dôležitejšie, aby sa konečne začali robiť tie správne kroky. Dušan Čaplovič sa možno navonok javil ako rýchly a akčný, ale mnohé jeho opatrenia boli pomýlené a kontraproduktívne. Bolo, samozrejme, vážnou chybou, že naše školstvo celé desaťročia stagno­valo. Ale teraz už pár mesiacov hore dolu naozaj nehrá rolu. Jedinou skutočne akútnou úlohou povolebných mesiacov bolo prijať legislatívu umožňujúcu zvýšenie miezd učiteľov od 1. septembra. A to sa stalo, aj keď mieru navýšenie osobne považujem za nedostatočnú.


Ak dobre počítam, nové vedenie rezortu je v úrade päť mesiacov, z toho dva boli letné. Za ten čas sa v takom „pomalom“ rezorte nedajú urobiť zásadné zmeny. Minister vybral hneď po nástupe z progra­mo­vého vyhlásenia vlády pomerne veľký zoznam úloh, o ktorých verejne prisľúbil, že budú splnené do konca roka 2016. Ak sa to podarí, nebude to málo. Navyše, tím odborníkov (ktorého som tiež členom), od mája intenzívne pracuje na Národnom prog­rame rozvoja výchovy a vzdelávania na ďalších 10 rokov, ktorý by mal byť hotový do konca roka. Považoval by som za rozumné, aby sa s akýmikoľvek zásadnejšími zmenami počkalo na tento dokument. Ani ten však sám osebe zlepšenie situácie v školstve nezaručí. Zásadnejšie zmeny bude možné uskutočniť iba s aktívnou podporou vlády. Úprimná snaha (ktoréhokoľvek) ministra školstva nebude stačiť. Naozaj potrebujeme, aby sa vzdelávanie aspoň načas stalo „premiérskou“ témou. Žiaľ, po tom zatiaľ nevidno ani stopy.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.