Výročná správa 2015/2016

[ 2.9.2016, Zuzana Zimenová, Prezentácie]

Predstavujeme výročnú správu za obdobie september 2015 až august 2016. Aktéri vo vzdelávaní vstupujú každoročne v septembri do nového školského roka, a rovnako i my v septembri začíname ďalšiu etapu v snahe o systémové zmeny v našom školstve.


Pozrite si výročnú správu Nového školstva 2015/2016: