Zakladám start-up

[ 18.5.2016, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Hoci už riadim jednu firmu, jednu neziskovku a jeden časopis, v týchto dňoch horúčkovito pripravujem založenie novej firmy. Vlastne, ako sa dnes moderne hovorí, start-upu. (Normálne ľutujem, že keď som pred 22 rokmi zakladal EXAM, išlo iba o obyčajnú začínajúcu firmu, pretože start-up vtedy ešte nebol vynájdený.) Môj nový start-up sa bude volať Osvienčim tours, s. r. o. Ako už názov napovedá, bude to cestovná kancelária s jedinou destináciou a jedinou cieľovou skupinou – školami. Napriek tomu o zákazníkov určite nebude mať núdzu. Naši osvietení politici sa totiž chystajú prikázať všetkým školám povinné exkurzie do Osvienčimu. Nuž, takú príležitosť si správny podnikateľ nemôže nechať ujsť.


Vďaka mojim službám to bude pre školy jednoduché ako facka. Na určený termín im zabezpečím dopravu, ubytovanie, stravovanie, slovenského sprievodcu a dokonca aj pracovné listy pre žiakov s rôznymi tvorivými úlohami. A po návrate dostanú ako bonus ešte aj test, pomocou ktorého si budú môcť overiť, čo všetko sa žiaci naučili a o koľko klesli ich extrémistické sklony. Prosto – dodávka na kľúč. Cena primeraná, spokojnosť zaručená.


A teraz vážne. Návrh povinných exkurzií do Osvienčimu v sebe priam učebnicovo stelesňuje všetky neduhy, ktorými sa dlhodobo vyznačuje riadenie nášho školstva. Tak si to postupne preberme.


Je to typická ukážka mikromanaž­mentu. Na úrovni vlády, parlamentu či ministerstva školstva sa majú riešiť iba všeobecné pravidlá a princípy a celkové smerovanie jednotlivých rezortov. Decízna sféra tu na­ozaj nie je na to, aby posielala školám recepty a zostavovala im plány exkurzií.


Je to tiež smutná ukážka nedôvery v našich učiteľov. Tí sú zrejme úplne bezradní, nevidia, čo sa v spoločnosti deje, netušia, čo by mali robiť a bez metodického usmernenia od volených zástupcov ľudu by sa určite iba nečinne prizerali, ako im mládež hnedne pred očami.


No a do tretice, je to tiež ukážka úplne kontraproduktívnej unifikácie. Existujú desiatky rozličných spôsobov, ako by jednotlivé školy a učitelia mohli pristúpiť k prevencii extrémizmu, pričom by vedeli zohľadniť svoje rôzne špecifiká (polohu, zloženie učiteľského zboru, záujmy detí atď.) Takže my urobíme čo? Všetkým školám záväzne predpíšeme jednotný, jediný správny postup.


Nejdem sa viac rozčuľovať. Radšej vám zacitujem z čerstvého programového vyhlásenia vlády: „Vláda posilní decentralizáciu školstva v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania.“ Ešte že tak.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.