Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

[ 3.5.2016, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Občianske združenie Nové školstvo je nominované na Cenu Nadácie Orange za kampaň Chceme vedieť viac, ktorou sa na Slovensku už viac ako dva roky snažíme rozprúdiť diskusiu o potrebných zmenách vo vzdelávaní. Do kampane sme zapojili nielen učiteľov a odborníkov, ale aj samotné deti, rodičov a širokú verejnosť. Tí všetci by si toto ocenenie zaslúžili!Členovia hodnotiacich komisií rozhodli o nomináciách 7. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj. O ocenenie sa uchádzalo celkovo 92 neziskových organizácií, do hodnotiaceho procesu postúpilo 86, z nich komisia vybrala v každej kategórii 5 výnimočných nominácií. Víťazov, ktorí okrem morálneho ocenenia získajú finančnú podporu, spoznáme na slávnostnom gala večere 31. mája.


V kategórii VZDELÁVANIE nominovala odborná hodnotiaca komisia v zložení Zora Bútorová, Martin Kríž a Miron Zelina tieto mimovládne organizácie:


1. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, o. z.

2. Nové školstvo, o. z.

3. Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o.

4. STROM, o. z.

5. Liga za duševné zdravie SR, o. z.Nadácia Orange dáva po prvýkrát možnosť rozhodnúť o laureátovi špeciálneho ocenenia i širokej verejnosti. Na facebookovej stránke Nadácie Orange môžu ľudia do 13. mája 2016 venovať svoj hlas jednej z nominovaných organizácií. Nominácia s najvyšším počtom hlasov získa Cenu verejnosti. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto chce vyjadriť svoje sympatie či poďakovanie vybranej neziskovej organizácii. Zo zapojených budú vyžrebovaní traja, ktorí získajú pozvanie spolu s partnerom na slávnostný gala večer.