Môže za to škola?

[ 20.4.2016, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Médiá i sociálne siete sú od volebného víkendu zaplavené viac či menej zdesenými reakciami na výsledky volieb. Iste ste si všimli, že pomerne veľa ľudí ich dáva do priameho súvisu so stavom nášho škol­stva.


Čítame, že „voľby sú výsledkom toho, čo na Sloven­sku produkuje školstvo.“ „Vskutku máločo vypovie o katastrofálnom stave školstva a nezrelosti mladej generácie tak, ako výsledky volieb.“ „V sobotu sa na celej čiare ukázalo, v akom stave je naše školstvo. Ak by mali všetci aspoň priemerné znalosti z časov pred a počas svetových vojen, verím, že voľby dopadnú inak.“ „Výsledky volieb ukázali, že reforma školstva je viac ako potrebná, pretože vychováva rasistických, neuvedomelých, apatických mladých ľudí, ktorí nemajú prehľad ani v najnovších dejinách Slovenska.“ Možno autori podobných komentárov reagovali aj na výsledky simulovaných volieb na stredných školách, podľa ktorých by stredoškoláci volili najmä Mariána Kotlebu a Borisa Kollára.


Je zrejmé, že škola nemôže byť jedinou príčinou výsledkov volieb. Ide o komplexný sociálny fenomén, na vý­sledky ktorého má vplyv mnoho faktorov. Je však legitímne uvažovať o tom, či stav nášho školstva ovplyvnil volebné správanie mladých ľudí iba marginálne alebo významne. Aj preto sa v aprílovej DOBREJ ŠKOLE venujeme tejto téme hneď vo viacerých materiáloch – v ankete, v rozhovore s profesorom Mistríkom, v seriáli Mariána Kičinka o filmoch atď.


Asi nemá veľký zmysel obviňovať samotné extrémistické a antisystémové strany a jej protagonistov. Problémom totiž nie je ani tak programová či ideová ponuka týchto strán, ale to, že ich myšlienky a sľuby rezonujú v toľkých ľuďoch. Ak do budúcna nechceme podobné strany v parlamente, musíme v rodinách, mé­diách, ale aj v školách oveľa intenzívnejšie pracovať na tom, aby ľudí podobné myšlienky neoslovovali. Musíme si asi v zborovniach častejšie pripomínať Komenského víziu školy ako dielne ľudskosti. A slová C. S. Lewisa, že vzdelanie bez hodnôt, akokoľvek je užitočné, robí z človeka iba chytrejšieho diabla.


Keď sa pozerám na čerstvú fotografiu učiteľky a žiakov z istej obchodnej akadémie na východe Slovenska, ako vo vestibule NR SR hrdo pózujú s M. Kotlebom a jeho poslancami, uvedomujem si, že to nebude celkom ľahké. Napokon, sám Marián Kotleba bol v minulosti učiteľom a medzi kandidátmi jeho strany do parlamentných volieb bol aj učiteľ náboženstva. Ale ak naozaj chceme, aby budúce voľby dopadli inak, musia sa aj učitelia pokúsiť nie­čo pre to urobiť. Diskusia o tom, ako na to, sa mala začať hneď 6. marca.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.