Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

[ 9.2.2016, Iniciatíva slovenských učiteľov, Vláda a reforma]

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016 neobsahuje žiadne časovo ani číselne vyjadrené záväzky , preto nemožno objektívne posúdiť, či boli alebo neboli splnené.


V programovom vyhlásení nie je možné vyhodnotiť neurčité vyjadrenia typu: vláda sa sústredí, posúdi, bude zohľadňovať, zvýrazní, podmieni, prehĺbi, prehodnotí, vytvorí podmienky, podporí rozvoj, bude venovať zvýšenú pozornosť, zváži...


V tejto bilancii sa ne budeme vyjadrovať k splneným alebo čiastočne splneným bodom programového vyhlásenia, keďže ich minister školstva nezabúda pripomínať pri každej príležitosti. Sústredíme sa na nesplnené body programového vyhlásenia :Grafickú prezentáciu bilancie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 tak, ako ju spracovala Iniciatíva slovenských učiteľov začiatkom februára 2016, nájdete v prehľadnej podobe tu alebo v náhľade nižšie:Pôvodne publikované na webe Iniciatívy slovenských učiteľov dňa 2. februára 2016.


Iniciatíva slovenských učiteľov o 15-tich sľuboch, ktoré vláda nesplnila


Zdroj: .týždeň, www.tyzden.sk