Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

[ 11.12.2015, Publikácie]


Kampaňou Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme do diskusií o potrebných zmenách vrátili hlas ľudí. Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku je súhrnom našej dvojročnej práce v rámci kampane. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní.


Atlas ponúka ľuďom možnosť diskutovať o potrebných zmenách z nadhľadu a s pohľadom upreným do budúcnosti. Možno ho využiť ako pomôcku na otvorenie nových tém, prehĺbenie prebiehajúcich diskusií a na kritické posúdenie rôznych návrhov na zlepšenia.


Atlas neprináša hotové návody a recepty, je len súborom viacerých myšlienkových máp, ktoré nám pomáhajú uvažovať o rôznych témach aj z inej ako len vlastnej perspektívy. Atlas má prispieť k hlbšiemu porozumeniu rôznych názorov, k pochopeniu ich vzájomných súvislostí a k domysleniu možných dôsledkov ich prípadnej realizácie. Ale najmä – má nám pomôcť hľadať možnú zhodu na prioritách.


Verejná prezentácia atlasu sa konala dňa 30. novembra 2015 v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.


Atlas uviedli do života viacerí hostia, medzi nimi aj Vladimír Burjan, ktorý zhrnul zmysel kampane a predstavil účel atlasu ponúkaného odbornej i širokej verejnosti.


Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!


Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!