Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

[ 30.11.2015, Podujatia]


Vzdelávanie na Slovensku prešľapuje na mieste. Čo všetko sa musí zmeniť, aby sa pohlo dopredu a lepšie odpovedalo na výzvy 21. storočia?


Vzdelávanie sa oproti obdobiu spred 25 rokov veľmi zmenilo. Dnes ho už ťažko možno ohraničiť budovou školy, či obdobím detstva – vzdelávame sa na rôznych miestach, z rôznych zdrojov, rôznymi spôsobmi a po celý život. O potrebných zmenách vo vzdelávaní treba preto začať uvažovať zo širšej a komplexnejšej perspektívy, ako je na Slovensku obvyklé.


Doteraz sa rôzne opatrenia sústredili najmä na sieť škôl a ich materiálne vybavenie, čoraz komplikovanejšie toky finančného zabezpečenia a čoraz spletitejšie štruktúry riadenia. Zabúda sa však na to, že vzdelávanie je v prvom rade živý, dynamický proces učenia sa a že vzdelávací systém tvoria v prvom rade ľudia – deti a ich rodičia, žiaci, študenti a ich učitelia.


V súčasnosti už máme dostatok poznatkov o tom, čo v našom vzdelávacom systéme nefunguje. Dostupné sú analýzy, štatistiky, rôzne správy o stave školstva. Čo nám však v uvažovaní o vzdelávaní na Slovensku chýba, je prepojenie toho, čo hovoria dáta a prognózy s tým, čo ľudia naozaj chcú.


Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku


Kampaňou Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme do diskusií o potrebných zmenách vrátili hlas ľudí. Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku je súhrnom našej dvojročnej práce v rámci kampane. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní.


Atlas ponúka ľuďom možnosť diskutovať o potrebných zmenách z nadhľadu a s pohľadom upreným do budúcnosti. Možno ho využiť ako pomôcku na otvorenie nových tém, prehĺbenie prebiehajúcich diskusií a na kritické posúdenie rôznych návrhov na zlepšenia.


Atlas neprináša hotové návody a recepty, je len súborom viacerých myšlienkových máp, ktoré nám pomáhajú uvažovať o rôznych témach aj z inej ako len vlastnej perspektívy. Atlas má prispieť k hlbšiemu porozumeniu rôznych názorov, k pochopeniu ich vzájomných súvislostí a k domysleniu možných dôsledkov ich prípadnej realizácie. Ale najmä – má nám pomôcť hľadať možnú zhodu na prioritách.


Verejná prezentácia atlasu sa konala dňa 30. novembra 2015 v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.


Atlas uviedli do života viacerí hostia, medzi nimi aj Vladimír Burjan, ktorý zhrnul zmysel kampane a predstavil účel atlasu ponúkaného odbornej i širokej verejnosti.


Deti v centre pozornosti


Do atlasu sme zámerne nevnášali naše vlastné hodnotové a osobné preferencie. Jediný, no zásadný princíp, ktorý je atlase jasne prítomný nielen v atlase, ale v celej kampani Chceme vedieť viac, je nazeranie na vzdelávací systém z perspektívy detí, ich potrieb, nárokov a očakávaní.


Touto optikou sme v atlase preosievali všetky dostupné fakty, zistenia aj scenáre možných podôb vzdelávania. Tento prístup odhalil, že náš súčasný vzdelávací systém nie je dostatočne pripravený na rozmanitosť detí, nepomáha im v učení a ani neponúka potrebnú podporu tým, ktorým na vzdelávaní detí najviac záleží – rodičom a učiteľom. V atlase možno nájsť aj inšpiráciu na to, ako to napraviť.


Intenzívne diskusie o budúcnosti vzdelávania prebiehajú v mnohých krajinách. Vo viacerých si ľudia i tvorcovia vzdelávacej politiky uvedomili, že neustále opravovať systém, ktorý bol vytvorený pre inú dobu a inú spoločnosť, už nestačí. Aj na Slovensku potrebujeme oblasť vzdelávania nanovo premyslieť a vzdelávací systém nastaviť tak, aby vyhovoval potrebám ľudí a požiadavkám spoločností 21. storočia.


Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!


Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

Fotogaléria: