Reformný školský rok

[ 5.9.2007, Zuzana Humajová, Nové školstvo v médiách]

Minister školstva Ján Mikolaj predstavil začiatkom týždňa základné body reformy. Majú ju zabezpečiť dva zákony. O výchove a vzdelávaní a o postavení pedagogických zamestnancov.

K téme sa pre týždenník TREND vyjadrovala analytička KI Zuzana Humajová.

Analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zuzana Humajová upozorňuje na to, že odbúranie memorovania nemožno považovať za reformu. „Najprv by sa mali zmeniť kompetencie a zodpovednosť za obsah vzdelávania,“ hovorí. Obáva sa, že minister školstva v snahe presadiť zákony bude voliť cestu ľahšieho odporu a reforma neprinesie to, čo má. „Možno budú mať učitelia viac času byť milí na deti, ale zmeny v metódach a prístupe v učení nebudú v ich kompetenciách,“ dodáva.

Čítajte ďalej v článku týždenníka TREND zo dňa 5. septembra 2007, kde sa k téme vyjadrila i analytička KI Zuzana Humajová. Viac na stránkach týždenníka TREND tu.