Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

[ 15.10.2015, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Každé dieťa od materskej po vysokú školu dostane identifikačné číslo. S ním bude vedené až do konca svojho štúdia v rezortnom informačnom systéme (RIS) ministerstva školstva a nebude sa tak môcť stať, že by sa meno jednej osoby vyskytovalo v systéme duplicitne.


"Vďaka systému si budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky detí či záznamy z centier psychologického poradenstva, ak ich dieťa navštevuje," uviedol Róbert Suja z pracovnej skupiny ministerstva školstva na RIS. Úrady zase budú môcť odkontrolovať dochádzku detí. A v prípade jej neplnenia môžu kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude môcť v budúcnosti automaticky kontaktovať rodiča a napríklad mu krátiť prídavky na dieťa. Odborníčka na školstvo z portálu Nové školstvo Zuzana Zimenová však upozorňuje, aby nešlo iba o kontrolný nástroj, ale aj servisný. "Zatiaľ sme počúvali najmä o kontrole prerozdeľovania financií na žiakov, ale systém by mal byť nápomocný aj samotným deťom. Zabezpečiť im potrebné pomôcky, učebnice či asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením," povedala Zimenová.


Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 15. októbra 2015 tu.