Učia deti hospodáriť s peniazmi

[ 12.10.2015, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Rezort školstva, financií a hospodárstva sa v spolupráci s bankami a rôznymi nadáciami a inštitúciami rozhodli podchytiť výučbu finančnej gramotnosti na základných a stredných školách.


Pri výučbe finančnej gramotnosti je potrebné podľa ministerstva školstva klásť zvýšený dôraz na boj proti korupcii a ochranu spotrebiteľa. Podľa analytičky portálu Nové školstvo Zuzany Zimenovej patrí finančná gramotnosť k základným zručnostiam dnešnej doby, ktorú je potrebné rozvíjať už u školopovinných detí. "Len tak budú totiž vedieť v dospelom veku dobre hospodáriť so svojimi financiami, čo znamená napríklad nebrať si zbytočne pôžičky, ktoré človek nedokáže splácať, alebo naopak, vedieť správne investovať a zúročiť hoci aj malý kapitál," vysvetlila Zimenová. Učiť deti k efektívnemu narábaniu s peniazmi sa pozdáva aj školám. Mnohé sa držia hesla, že s meniacim sa svetom treba držať krok s dobou a mladých učiť, ako si rozdeliť vreckové či výplat.


Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 12. októbra 2015 tu.