Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

[ 20.9.2015, Peter Dráľ, Nové školstvo v médiách]

So začiatkom školského roka sa vracajú aj domáce úlohy. Niektorí rodičia ani nevedia, že ich deti nejaké domáce úlohy robia, iní sa im venujú aj na druhom stupni základnej školy. Kde je hranica a kedy už je na škodu, že rodič robí so školákom úlohy? Mal by si druhák robiť úlohy sám alebo by pri ňom mal rodič sedieť a pomáhať mu? A ako veľmi sa má rodič zapájať do rôznych projektov?


Rodičom sa často zdá, že deti robia stále viac úloh a sú preťažované. V medzinárodnom porovnávaní však naši žiaci trávia úlohami oveľa menej času ako ich rovesníci vo väčšine krajín. „V priemere za všetky krajiny je to 5 hodín týždenne, u nás žiaci uviedli 3 hodiny, podobne ako v Česku, vo Fínsku či v Južnej Kórei,“ hovorí Peter Dráľ z občianskeho združenia Nové školstvo.


Celkovo sa znižuje množstvo domácich úloh. Za desať rokov klesol čas strávený nad nimi priemerne o hodinu. „Aj na Slovensku sa za desať rokov skrátil čas strávený nad úlohami na menej než polovicu z predošlých vyše 8 hodín. To je suverénne najväčší úbytok zo všetkých porovnávaných krajín,“ hovorí Dráľ.


Treba si však uvedomiť, že preťažené deti nielenže nebudú šťastné, nebudú ani vedieť viac. „Napriek podobnému času, ktorý žiaci u nás a povedzme vo Fínsku či v Južnej Kórei nad domácimi úlohami trávia, sú výsledky našich žiakov oproti ich zahraničným rovesníkom podstatne horšie,“ hovorí Dráľ.


Riešením však podľa neho nie je dávať viac domácich úloh, ale žiakom v školách poskytnúť väčšiu pomoc pri učení a učiteľom vytvoriť lepšie podmienky pre ich prácu.


Rozdiely vidieť podľa neho aj v tom, z akých rodín sú žiaci. „V každej krajine zapojenej do testovania PISA v roku 2012 žiaci z lepšie situovaných rodín trávili viac času nad domácimi úlohami než žiaci z chudobnejších rodín,“ hovorí Dráľ. Nie je to len tým, že tí prví na to majú doma vytvorené priaznivejšie podmienky alebo sú viac motivovaní či kontrolovaní zo strany rodičov. Je to aj tým, že školy im dávajú viac úloh oproti školám, ktoré navštevujú žiaci z nízkopríjmových rodín. V nich učitelia vedia, že čo sa žiak nenaučí v škole, nedoučí sa ani doma. Viac úloh by teda v ich prípade nič nezlepšilo.


Viac nájdete v článku Denníka N zo dňa 15. septembra 2015 tu.