Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

[ 1.7.2015, Zuzana Zimenová, Elena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Publikovali sme súhrnné vydanie štyroch správ o zisteniach z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slovensku, ktorý pre kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na prelome apríla a mája 2015 zrealizovala agentúra TNS Slovakia.


Iba 8% ľudí na Slovensku si myslí, že naše školstvo sa vyvíja dobrým smerom. Vyše polovica opýtaných (55%) je presvedčených, že školstvo iba prešľapuje na mieste a až tretina (32%) sa domnieva, že sa vyvíja zlým smerom.V prieskume sme sa zamerali aj na to, aký zmysel ľudia základnému vzdelávaniu prisudzujú, ako si predstavujú „dobrú školu“ a podľa čoho hodnotia jej kvalitu.


Zlepšenie prístupu učiteľov k žiakom a viac spolupráce medzi rodinami a školami sú požiadavky, ktoré ľudia kladú na naše školy, vyplýva z prieskumu verejnej mienky realizovaného v rámci kampane. Otázky sa zameriavali na predstavy ľudí o učiteľskej profesii, očakávania a nároky, ktoré sa na učiteľov kladú, ako aj na podmienky, v ktorých by mali pracovať.


Hodnoty, ktoré ľudia vyznávajú a predstavy, ktoré o budúcnosti majú, ovplyvňujú aj ich pohľad na vzdelávanie. Prieskum zisťoval názory reprezentatívnej vzorky respondentov slovenskej spoločnosti na to, čo prinesie budúcnosť, čo bude dôležité pre šťastný život a aký vplyv bude mať štát na životy ľudí a aj na podobu vzdelávania.


Viac sa dočítate v súhrnnom vydaní štyroch správ o zisteniach z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slovensku, ktoré nájdete v PDF formáte tu alebo tiež v náhľade nižšie:
Jednotlivé správy z prieskumov:


21. máj 2015


Prvá správa z prieskumu: Slovenské školstvo prešľapuje na mieste


28. máj 2015


Druhá správa z prieskumu: Aká základná škola je kvalitná?


4. jún 2015


Tretia správa z prieskumu: Akých chceme učiteľov a učiteľky?


18. jún 2015


Štvrtá správa z prieskumu: Aké bude vzdelávanie v budúcnosti?Medializácia správ z prieskumov:


Správy RTVS: Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?


Denník N: Tretina ľudí hovorí, že školstvo sa vyvíja zlým smerom (prieskum)


SITA/SME.sk: Viac ako polovica opýtaných si myslí, že školstvo prešľapuje na mieste


TASR/teraz.sk: Slovenské školstvo podľa väčšiny opýtaných prešľapuje na mieste


aktuálne.sk: V školstve by sa malo zmeniť úplne všetko, ukázal prieskum nespokojnosť Slovákov


aktuality.sk: Prieskum: Učitelia odložili trstenice. Školy však prešľapujú na mieste


SME: Prieskum: testy deviatakov sa preceňujú


Denník N: Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)


TASR: Deti by mali v ZŠ získať najmä všeobecný prehľad i morálne základy


SITA: Deťom základných škôl chýba učenie k hodnotám, tvrdia ľudia


Denník N: Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu


Denník N: Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom


TASR: Slováci nie sú spokojní s tým, ako učitelia pristupujú k žiakom


TREND: Kam dáme naše deti


SITA: Ľudia nie sú spokojní s prístupom učiteľov k žiakom


SITA: Dôležité bude prispôsobovať sa zmenám a ovládať technológie


TASR: Ľudia očakávajú, že život v budúcnosti bude rýchlejší a náročnejší