Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

[ 23.3.2015, Nielen o škole]

Viac ako štyristo podpisov pribudlo v priebehu víkendu pod hromadnú pripomienku proti okliešteniu školskej samosprávy. Zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej vyjadrujeme nesúhlas s oklieštením právomocí rád škôl v procese vymenovania riaditeľov základných a stredných škôl, odštartoval v piatok večer (20. 3. 2015) jej zverejnením na občianskom portáli changenet.sk.


Ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov, rodičov a poslancov zastupiteľstiev má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. V hromadnej pripomienke žiadame, aby ministerstvo z návrhu novely tieto ustanovenia vypustilo.


Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bude trvať do 2. apríla 2015. Ak dovtedy hromadnú pripomienku podporí aspoň 500 ľudí, bude ministerstvo musieť s jej iniciátormi uskutočniť rozporové konanie. Nemáme pochybnosť, že potrebný počet ľudí hromadnú pripomienku podporí. Sme však presvedčení, že hlas občianskej verejnosti by mal v tejto veci zaznieť čo najsilnejšie.


Vyzývame preto rady škôl, aby zdvihli svoj hlas proti zámeru ministerstva oklieštiť ich právomoci a vyjadrili s ním verejne nesúhlas. Obraciame sa na učiteľov a rodičov, ktorým záleží na ich školách, na združenia rodičov a priateľov škôl, na učiteľské organizácie, aby dali najavo svoj postoj.


Obraciame sa aj na obecné, mestské, miestne a krajské zastupiteľstvá, aby sa od snahy oklieštiť postavenie školskej samosprávy dištancovali a podporili zachovanie ich súčasnej právomoci rozhodovať záväzne o kandidátoch na riaditeľov škôl.


Hromadnú pripomienku možno podporiť na portáli changenet.sk.


O stanoviskách školských rád, združení rodičov a priateľov škôl, učiteľov a rodičov jednotlivých škôl, organizácií a združení pedagógov, ako aj zastupiteľstiev, ich školských komisií a skupín poslancov zastupiteľstiev nás môžete informovať na e-mailovej adrese samosprava@institute.sk. Informácie budeme priebežne zverejňovať a pri podaní hromadnej pripomienky na ministerstvo ich pripojíme k podpisom individuálnych podporovateľov hromadnej pripomienky.


Možné formy vyjadrenia k zámerom oklieštiť školskú samosprávu
(vzorové texty)

Uznesenie rady školy (podrobnosti tu)

Stanovisko Združenia rodičov a priateľov školy (podrobnosti tu)

Stanovisko učiteľov školy (podrobnosti tu)

Uznesenie zastupiteľstva (podrobnosti tu)

Vyhlásenie poslancov zastupiteľstva (podrobnosti tu)Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo
Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie


V Bratislave dňa 23. marca 2015.


Súvisiace informácie:


Hromadná pripomienka

Návrh zákona