Model hodnotenia kvality školy (prezentácia)

[ 1.5.2007, Zuzana Humajová, Prezentácie]

Pozrite si prezentáciu analytičky KI Zuzany Humajovej, ktorú prezentovala na konferencii Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici.


Prezentáciu Model hodnotenia kvality školy. Projekt prehlbovania participácie školskej komunity na procese vzdelávania nájdete vo formáte PPS tu alebo tiež v náhľade nižšie.