Výročná správa 2013/2014

[ 1.9.2014, Zuzana Zimenová, Prezentácie]

Predstavujeme výročnú správu za obdobie september 2013 až august 2014. Aktéri vo vzdelávaní vstupujú každoročne v septembri do nového školského roka, a rovnako i my v septembri začíname ďalšiu etapu v snahe o systémové zmeny v našom školstve.


Pozrite si výročnú správu Nového školstva 2013/2014: