Čaplovičova normalizácia

[ 3.7.2014, Zuzana Petková, TREND]

Potichu a bez verejnej diskusie. Tak zatiaľ vyzerá príprava najzásadnejších zmien v školstve počas éry druhej vlády Smeru-SD. Tesne pred prázdninami začalo ministerstvo školstva v úzkom kruhu riešiť zámery v oblasti školského zákona, financovania škôl a postavenia učiteľov. Ide pritom o vážne zásahy do školstva.


Dobrým zvykom v demokraciách je, že ak vláda zásadne mení pomery v oblasti, ako je školstvo, verejne diskutuje s odborníkmi o dôsledkoch. Ministerstvo školstva na čele s Dušanom Čaplovičom (Smer-SD) pripravilo zásady, ako by mali vyzerať štyri kľúčové zákony, ktoré sú piliermi pre základné a stredné školy. Ide o školský zákon, financovanie, zákon o učiteľoch a o štátnej správe a školskej samospráve. Návrhy drží rezort pod pokrievkou.


Odborníčka Nového školstva Zuzana Zimenová kritizuje spôsob, akým nové zásady vznikali. "Je nemysliteľné, aby sa také niečo dialo tajne. Je to neúcta voči rodičom a odbornej verejnosti."


Celý článok bol pôvodne uverejnený na stránkach týždenníka TREND dňa 30. júna 2014 a nájdete ho tu.