Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (konferencia)

[ 28.4.2007, Archív]

ImageOZ Šťastné deti organizovalo dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici na Krajskom úrade (nám. Ľudovíta Štúra 1) celoslovenskú konferenciu o tom, kto a ako riadi školy na Slovensku.


ImageViac informácií, vrátane programu konferencie, nájdete v Pozvánke vo formáte PDF tu.


Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je podporiť diskusiu o praktickom riadení základných škôl, možnostiach manažmentu školy ako zákaznícky orientovanej inštitúcie s ohľadom na primárny cieľ škôl – vzdelávanie a výchovu plnohodnotných osobností.

Účastníci konferencie:

Účastníkmi konferencie budú riaditelia základných škôl, zriaďovatelia, predstavitelia súkromných základných škôl, mimovládne organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa problematikou vzdelávania. Pozvaní sú aj zástupcovia samosprávy a štátnej správy, ale aj vysokých škôl a odborných inštitúcií zabezpečujúcich odbornú prípravu a vzdelávanie riadiacich pracovníkov v školstve.

Motto konferencie:

Pre mnoho ľudí je predstava školy ako trhového subjektu prinajmenšom nevhodná. Existuje však niekoľko podobností – na trhu existujú tak úspešné a vynikajúce firmy a školy, po ktorých produktoch je na trhu veľký dopyt, ako aj firmy a školy,ktoré nie sú tak úspešné a hrozí im zánik.

Závery konferencie nájdete tu.