O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

[ 6.6.2014, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Existujú krajiny, kde na zlepšenie vzdelávania tlačí spoločenská objednávka a ministri počúvajú verejnú mienku. My nechávame o budúcnosti ďalších generácií rozhodovať prakticky jednu osobu - ministra s jeho životnými skúsenosťami a byrokratickým aparátom po ruke.


V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejňujeme každý utorok newsletter TÝŽDEŇ V ŠKOLSTVE, v ktorom prinášame informácie o aktuálnych udalostiach v oblasti vzdelávania nielen na Slovensku.


Pozrite si súhrn „reformných“ krokov vlády SR v oblasti školstva za mesiac máj, o ktorých sme informovali priebežne:


• Denník Pravda priniesol informáciu o pripravovaných zmenách, ktoré majú umožniť zriaďovateľom škôl vetovať návrh rady školy na obsadenie pozície riaditeľa. V súčasnosti platí, že rada školy, v ktorej majú zastúpenie zamestnanci školy, rodičia aj zriaďovateľ, vyberá vo výberovom konaní najvhodnejšieho kandidáta na post riaditeľa a jej konečný návrh na obsadenie tejto pozície je pre zriaďovateľa záväzný. „V navrhovanom ustanovení nového zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa umožňuje zriaďovateľovi neprijať návrh rady školy na kandidáta na riaditeľa školy. V prípade, že zriaďovateľ neprijme ani ďalšieho kandidáta z tohto výberového konania, musí sa uskutočniť nové výberové konanie, ktorého výsledok už musí zriaďovateľ akceptovať,“ vysvetlil navrhovaný postup hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.


•  Tlačová agentúra SITA zverejnila informáciu, že ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce prezradiť termín predloženia dopracovanej Správy o stave školstva na rokovanie vlády na schválenie. Minister pritom ešte v marci tohto roku tvrdil, že materiál vláde predloží po prezidentských voľbách. „Napriek tomu, že správa ešte nebola prerokovaná na vláde, kroky rezortu školstva priebežne napĺňajú prijaté závery a odporúčania a to tak k úprave zákonov, ako aj k zvyšovaniu platov,“ reagoval hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Šéf školských odborov Pavel Ondek komentoval nejasný termín schválenia aktuálnej verzie správy nasledovne: „Posledná verzia je tá, že pán minister sa má k tomu vyjadriť po 26. máji.“


• Denník SME informoval o tom, že druhý cudzí jazyk má byť od budúceho roka na základných školách voliteľný, pričom angličtina od tretieho ročníka ostane povinná. „My ako odborníci nie sme zástancami tohto stanoviska, máme odborne iný názor, ale aj napriek tomu bolo rozhodnuté, že na základných školách bude len jeden cudzí jazyk, a to anglický jazyk,“ povedal pre TASR riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Viliam Kratochvíl.


Povinnú angličtinu zaviedol v školách exminister Eugen Jurzyca. S jej zrušením sa pôvodne uvažovalo v návrhoch nových štátnych výchovno-vzdelávacích programov, ktoré odborná verejnosť pripomienkovala v roku 2013. Pripomienky stále nie sú vyhodnotené, najnovší termín ukončenia tohto procesu je 15. júl 2014. Nové štátne výchovno-vzdelávacie programy by mali začať platiť od septembra 2015. 


• Spravodajský portál týždenníka Trend priniesol informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo päticu noviel školských zákonov, ktoré idú proti slobodnému výberu vo vzdelávaní namiesto toho, aby ho podporovali. Ministerstvo sa chce napríklad vrátiť k tomu, že učebné osnovy bude pripravovať Štátny pedagogický ústav a nie samotné školy. Šéf odboru regionálneho školstva na ministerstve Zdenko Krajčír pre Trend povedal, že tak si to žiadajú samotní riaditelia škôl.


• Minister Dušan Čaplovič informoval účastníkov 25. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o tom, že rezort školstva čoskoro prikročí k realizácii zámerov, predstavených v roku 2013 v Správe o stave školstva. „Prvým krokom bude diskusia o navrhovaných zmenách so strategickými partnermi a externými odbornými poradnými a partnerskými subjektmi ministerstva, akými je školská štvorpartita a Rada pre systémové zmeny,“ uviedol Čaplovič. Táto diskusia by podľa neho mala prebehnúť ešte pred letnými prázdninami. „Počas letných prázdnin bude na základe upravených zásad pripravený návrh paragrafového znenia, ktorý bude na jeseň predložený do štandardného pripomienkového konania. Cieľom je, aby ešte v roku 2014 mohli byť zákony predložené na rokovanie vlády a na posledné tohoročné rokovanie parlamentu. Účinnosť zákonov sa predpokladá od 1. septembra 2015,“ zhrnul minister.


• Pre denník SME minister Dušan Čaplovič potvrdil, že rezort školstva chystá celý balík zmien, ktorých navrhované paragrafové znenie v jednotlivých zákonoch má byť hotové do septembra 2014. „Ide o zásadné zmeny, ktoré možno na dlhý čas rozhodnú o ďalšom vývoji slovenského školstva,“ povedal minister. Jednou zo zásadných zmien má byť aj zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení. „Nemôžeme už pokračovať tak, aby nebola rovnoprávnosť medzi školami, aby niekde vznikol finančný nadštandard ako je to u súkromných škôl, ktorý je nekontrolovateľný, nevydávajú žiadnu správu o svojej činnosti, my ju vôbec nepoznáme, hoci peniaze z verejných zdrojov tam idú rovnako ako aj do verejných škôl,“ vyhlásil šéf rezortu školstva.


Proti odobratiu časti financií súkromným školám bojuje Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Na zníženie objemu financií pre žiakov súkromných škôl nevidí jej prezidentka Saskia Repčíková žiaden dôvod. „Rodičia týchto detí rovnako platia dane ako ostatní,“ povedala ešte v apríli. Podľa nej by bol preto takýto zákon diskriminačný a v rozpore s ústavou.

               


Z uvedených vyjadrení zástupcov rezortu školstva je zrejmé, že aktualizovaná Správa o stave školstva nebude viac predmetom verejnej diskusie a nebude ani posunutá do ďalšieho schvaľovacieho procesu na úrovni vlády a parlamentu.


Minister Dušan Čaplovič začal realizovať vlastné reformné zámery bez toho, aby sa pokúsil o spoločenský konsenzus. Potvrdil tým obavy, že verejná diskusia ku správe bola diskusiou iba naoko. Bola len „povinnou jazdou,“ ktorú rezort školstva síce formálne zrealizoval, no neberie ju vážne.


O podobe školského systému v našej krajine rozhoduje prakticky jedna osoba so svojim byrokratickým aparátom. V porovnaní s krajinami, kde na skvalitňovanie vzdelávacích služieb tlačí spoločenská objednávka, naše školy fungujú tak, ako sa to páči jednotlivým ministrom.


Namiesto toho, aby školské prostredie reagovalo na vývoj spoločnosti, potreby ľudí, trendy, ktoré formujú ich životy a výzvy, ktorým čelia, modeluje naše školy politická príslušnosť, osobnostné založenie a životná skúsenosť jedného človeka. Historická skúsenosť ukazuje, že to nie je cesta k skutočnej modernizácii školstva.


Reformu školstva, ktorú avizoval minister Martin Fronc, nezvládol Ján Mikolaj, neopravil Eugen Jurzyca a ktorú teraz nadobro demontuje Dušan Čaplovič, dnes už na Slovensku nikto nehodnotí ako úspešnú. Na rozdiel od krajín, ktoré sa môžu pochváliť evidenciou rozumných rozhodnutí s pozitívnymi dôsledkami.


Ministerstvo školstva plánuje do konca kalendárneho roka presadiť zásadné zmeny, ktoré nadlho zmenia charakter nášho školstva. Ide o ďalší príklad toho, ako ľahkovážne a povrchne sa v našej krajine rozhoduje o osude nastupujúcich generácii. Je len na nás, ako s tým naložíme – či sa tomu budeme aj naďalej iba prizerať, alebo vytvoríme tlak na zmysluplnú premenu vzdelávacieho systému.


Príležitosť na to ponúka diskusná platforma CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Čím viac ľudí sa do nej zapojí, tým viac bude hlas verejnosti počuť.


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Nové školstvo je jedným z iniciátorov a organizátorov Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky a kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.


Článok bol uverejnený dňa 6. júna 2014 na blogu Verejnej komisie a nájdete ho tu.