Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

[ 30.4.2014, Zuzana Zimenová, Podujatia]


Vo štvrtok 24. apríla 2014 sa konal ďalší zo série tvorivých workshopov pre verejnosť v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC. Tentoraz v meste Pezinok.Projekt, ktorého súčasťou bol aj pezinský tvorivý workshop, iniciovalo združenie Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a Centrom pre výskum etnicity a kultúry. Do priestorov sobášnej siene mestského úradu si v poobedňajších hodinách našli cestu viacerí Pezinčania, medzi nimi aj zástupcovia školských zariadení a ďalší.


Koordinátorkou kampane je Zuzana Zimenová, analytička pre oblasť vzdelávania združenia Nové školstvo. Tvorivé workshopy, podobné tomu v Pezinku, robia organizátori v mestách na celom Slovensku. Určené sú širokej verejnosti a snažia sa prilákať ľudí z radov bežných občanov, študentov, žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj samospráv a podobne.Stretnutie má vždy koordinovaný priebeh a stanovený postup. Zámerom je zozbierať čo najviac predstáv, návrhov a myšlienok, ktoré pomôžu vytvoriť takzvaný „atlas predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania na Slovensku“. Ten by mali doplniť aj kvalifikované prieskumy verejnej mienky ako aj názory odborníkov. Atlas má slúžiť ako podklad pre politiku vzdelávania a jej aktérov.


Tvorivý workshop sa vo štvrtok dopoludnia uskutočnil aj s pezinskými žiakmi na Základnej škole Kupeckého. Kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku začala v januári 2014 a podujatia v rámci nej sú naplánované na rok a pol.


Podobné workshopy pre deti aj pre dospelých plánujme uskutočniť aj v ďalších mestách a obciach Slovenska. Výstupy z workshopov budeme postupne spracúvať do atlasu predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý predstavíme po nazbieraní dostatočne širokého spektra podnetov. Viac nájdete na webe kampane.