K návrhom na zmeny v Testovaní 9

[ 18.3.2014, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Učitelia upozorňujú, že keď napätie po testovaní opadne, žiaci si zvyknú urobiť vlastné prázdniny. Aj preto navrhujú, aby sa monitor v ďalších rokoch robil neskôr, napríklad v máji. Okrem zmeny termínu učitelia navrhujú, aby sa monitor písal na stredných školách.


K téme sa za portál Nové školstvo pre Rádio Slovensko vyjadrovala Zuzana Zimenová. Dôvod vidí aj v tom, že nemáme ujasnené, čo má známka znamenať: "Význam Testovania 9 by sa nemal zbytočne posilňovať, ani by sa z neho nemala stať vstupenka na stredné školy. Z jedného testu sa nedá zistiť, aký bol skutočný výkon žiaka v škole počas deviatich rokov, ani to, aký je jeho potenciál na ďalšie štúdium."


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 17. marca 2014 - príspevok si môžete v rámci Rádiožurnálu vypočuť tu (formát .MP3).