Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

[ 10.3.2014, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií sa mohli chodiť pozerať na maturity ako diváci, po novom však už budú môcť v skúšobných komisiách klásť otázky aj hodnotiť maturantov. Ministerstvo školstva si od zmeny sľubuje, že absolventi stredných odborných škôl budú lepšie pripravení na trh práce.


K téme sa za portál Nové školstvo pre Rádio Slovensko vyjadrovala Zuzana Zimenová.


Zmena má mať dva ciele. Jednak chce otvoriť dvere zamestnávateľom, aby si vytypovali perspektívnych ľudí a mohli ich na maturite aj otestovať. Na druhý upozorňuje hovorca rezortu Michal KALIŇÁK: "Účasťou stavovskej alebo profesnej organizácie na ukončení štúdia žiakov chceme koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu a zabezpečiť aj podiel zamestnávateľov na profile absolventa, a to v súlade s potrebami trhu práce."


Zuzana ZIMENOVÁ z portálu Nové školstvo tvrdí, že to tak skoro nebude. To, že bude na maturite človek z nejakej firmy, automaticky neznamená, že sa vzdelávanie skutočne prispôsobí potrebám pracovného trhu: "Účasť budúcich zamestnávateľov na maturite totiž nie je podmienená ich aktívnou spoluprácou so školou v období, keď sa títo žiaci na maturitu ešte len pripravovali."


Pochybnosti má aj o to, či maturita môže byť prvým pracovným pohovorom. Zástupcovia zamestnávateľov nevedia, čo všetko sa žiaci reálne učili a z iného ich skúšať nemôžu. Samozrejme, hovorí analytička, netýka sa to škôl, ktoré s firmami úzko spolupracujú. Potvrdzujú to aj zástupcovia dvoch škôl. Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove patrí do pilotného projektu duálneho vzdelávania, takže žiakom kontakt s praxou nechýba. Aj preto zástupca riaditeľa Milan LACA hovorí o výhodách: "Je to lepšia šanca uplatnenia sa absolventov v reálnej praxi."


Zástupkyňa riaditeľa Strednej odbornej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave nepredpokladá, že ľudia z praxe dostatočne poznajú osnovy: "Ak to má byť v praxi tento rok bez nejakej bližšej prípravy, tak si myslím, že to narobí viac zla ako dobra."


Zuzana ZIMENOVÁ však upozorňuje, že najdôležitejším prínosom tejto novinky je spätná väzba. Zákon i vyhláška totiž zaväzujú zamestnávateľov, aby podali ministerstvu správu o maturite: "Aby zamestnávatelia porovnali to, čo tí žiaci vedia a čo od nich chcela škola s tým, čo budú oni od nich požadovať v praxi."


A tak vznikne podklad pre korekcie v odbornom vzdelávaní.


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 7. marca 2014 - príspevok si môžete v rámci Rádiožurnálu vypočuť tu (formát .MP3).