Učiteľov musí byť vidieť a počuť

[ 28.2.2014, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Z radov učiteľov často zaznievajú náreky, že ich profesia nemá patričnú vážnosť, že sú spoločnosťou prehliadaní a nedoceňovaní. Nie že by to nebola pravda, ibaže takéto ponosy ničomu nepomôžu.


Rešpektu a úcty sa nemožno dovolávať, nemožno si ich nárokovať či vyštrajkovať. A už vonkoncom ich nemôže minister zabezpečiť nejakým „opatrením“. Existuje jediná cesta, akou môžu učitelia získať od zvyšku spoločnosti uznanie a obdiv, a tou je pozitívne zviditeľnenie sa. Anonymní, mlčiaci a verejne pasívni učitelia budú pre spoločnosť neviditeľní, aj keď ich je 60 000. Učitelia budú vážení, až keď náhodne oslovený človek na ulici bude poznať mená niekoľkých učiteľov a ich príbehy, ktoré v spoločnosti zarezonovali.


Dobrou správou je, že situácia sa v tomto smere zlepšuje. Vnímal som ako pozitívne a dôležité, keď pred pár rokmi začal blogovať Dávid Králik. Bol to jeden z prvých silných učiteľských hlasov vo verejnom priestore. Medzičasom sa počet blogujúcich učiteľov rozrástol a Tibor Repček, Peter Farárik, Ján Macek, Erich Mistrík a ďalší zásobujú verejnosť cennými postrehmi.


Celkom samostatnú kapitolu tvoria „učiteľky z Dobšinej“ – Norika Liptáková a Erika Polgáriová, ktorých zúfalý, no úprimný a dobre mienený „výkrik“ zaznamenala veľká časť spoločnosti. A nezostalo pri ňom – ich obdivuhodné aktivity v prospech znevýhodnených detí pokračujú dodnes.


Zviditeľneniu školy pomohol aj televízny projekt Trieda 9.A, aj keď potenciál tohto konceptu zostal v mnohom nevyužitý. Stačil však na to, aby sa minimálne Miloš Bélik stal známym (a mnohými obdivovaným) učiteľom.


Neskôr prišli učiteľské štrajky. Verejná kritika školských odborov vyzdvihla Ľudovíta Sebelédiho a priviedla ho k založeniu novej odborovej organizácie. Oto Žarnay zasa odvážne odhalil plytvanie na vlastnej škole. Stálo ho to miesto, ale celé Slovensko sa dozvedelo, že medzi učiteľmi sú čestní a statoční ľudia. Aj Vladimír Crmoman je dnes už verejne známou a rešpektovanou postavou, ktorá úspešne poukazuje na plytvanie v štátnej správe. Viem, že verejnosť vníma aj aktivity Juraja Smatanu či Juraja Hipša, že pozorne načúva verejným vystúpeniam Saskie Repčíkovej, Pavla Sadloňa a ďalších.


Ak ste poznali spomenutých ľudí, je to potvrdením, že už naozaj máme celoslovensky známe učiteľské osobnosti. Sme na dobrej ceste!


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.