Čo bude formovať podobu vzdelávania?

[ 21.2.2014, Zuzana Zimenová, Nielen o škole]

Vo svojom výbere zaujímavostí zo sveta vzdelávania upozorňuje Scio na zverejnenie dokumentu organizácie Institute for the Future, v ktorom sú zachytené posuny, ktoré podľa nej budú formovať podobu vzdelávania v priebehu najbližších desiatich rokov.


Blízka budúcnosť prinesie zásadné zmeny v prístupe k učivu, k pedagógom, aj ku žiakom. Vzdelávanie bude čoraz viac presahovať hranice školy a učenie bude čoraz menej viazané na triedu a na osobu učiteľa. Vzrastie význam motivácie žiakov, keďže bude rásť priepasť medzi tými, ktorí chcú a vedia a tými, ktorým sa učiť nechce alebo sa im nedarí. Od známkovania sa bude preto prechádzať k priebežnej spätnej väzbe, od tlaku na výkon k podpore, odbornej pomoci a k mentoringu. Význam titulov a certifikátov poklesne, pretože narastie dopyt po skutočne zvládnutých a v praxi použiteľných spôsobilostiach, ktorými sa budú musieť uchádzači o zamestnanie reálne preukazovať. Z prednáškových sál sa výučba presunie do alternatívnych priestorov, vrátane virtuálnych, ktoré sa budú vedieť lepšie prispôsobiť tlaku na zvýšenie flexibility a pestrosti vo vzdelávaní.


Súčasťou dokumentu je aj grafická mapa, ktorá je súhrnom kľúčových prvkov premeny vzdelávacieho prostredia.