Človeče, zapoj sa!

[ 5.2.2014, Zuzana Zimenová, Elena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ, Dobrá škola]

Minulý rok zverejnil minister Dušan Čaplovič Správu o stave školstva a otvoril k nej verejnú diskusiu. Diskusia však pripomínala jednoduchú detskú hru Človeče, nehnevaj sa!, keďže nám veľa možností neponúkla. Verejnosť mohla pripomienkovať navrhované čiastkové opatrenia, no do strategického uvažovania o budúcej podobe vzdelávania vtiahnutá nebola.


Hlavnou témou rezortnej diskusie bola racionalizácia siete škôl a výška platov učiteľov. Zo zreteľa sa pritom celkom stratil dôvod, pre ktoré školy vlastne existujú - rozvoj potenciálu našich detí. O tom, ako treba pomôcť deťom, aby v školách prosperovali a aby sa v nich dobre pripravili na život, sa veľa nehovorilo.


Téma vzdelávania je košatá a ak sa má prediskutovať poctivo a zmysluplne, nemožno ju zužovať len na pár vybraných oblastí. Preto pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o budúcnosti vzdelávania viac, späť do hry. Ponúkame priestor na otvorenie novej, oveľa širšej diskusie o vzdelávaní, v ktorej budeme spoločne uvažovať aj o témach, ktoré ostali opomenuté.


Ak chceš vedieť viac, zahraj si s nami hru Človeče, zapoj sa!


Diskusia je určená všetkým, ktorým leží na srdci budúcnosť detí v našej krajine. Pozývame do nej rodičov aj bezdetných, dôchodcov aj študujúcu mládež, učiteľov aj manažérov, ľudí rôznych povolaní a profesií, teoretikov aj ľudí z praxe, štátnych úradníkov aj aktivistov mimovládneho sektora, politikov aj nestraníkov – každého, kto má chuť zapojiť sa a spoločne s nami uvažovať o jeho možných podobách v budúcnosti.Pravidlá hry


1. Do hry môžeš vstúpiť kedykoľvek, hra plynie bez časových obmedzení. Každý hráč sa slobodne rozhodne kedy sa do hry zapojí a ako dlho bude hrať.


2. Ak chceš hrať, zvoľ si figúrku podľa vlastných predstáv. Figúrkou môže byť čokoľvek, čo máš práve po ruke a čo sa vojde na hracie políčko. Každá figúrka je jedinečná, ako ľudia, ktorí spolu hrajú.


3. Figúrku postav na ľubovoľné políčko a začni hrať. Hod kockou znamená vždy pohyb vpred, bez ohľadu na to, aké číslo padne. Nemusíš čakať na správne číslo, každé ti dáva možnosť pohnúť sa ďalej.


4. Kockou môžeš hodiť vždy, keď máš na to chuť. Hod kockou znamená akciu – vôľu pokračovať, záujem o novú tému, snahu dozvedieť sa viac alebo potrebu vyjadriť svoj názor. Hodiť kockou znamená zapojiť sa do hry ľubovoľným spôsobom, rešpektujúc pri tom ostatných hráčov.


5. Žiaden hráč nesmie byť vylúčený z hry proti svojej vôli. Ak sa na jednom hracom políčku stretne naraz viacero hráčov, figúrky si navzájom nevyhadzujú. Naopak, pravidlá hry podporujú spájanie jednotlivých hráčov do skupín a ich spoluprácu.


6. Hracia plocha je bohatá na rozličné témy, o ktorých treba uvažovať spoločne a plná prekážok, ktoré treba spoločne zdolávať. Zmyslom hry je snažiť sa prejsť čo najdlhšiu trasu a navštíviť čo najviac tematických zákutí.


7. Hra je cestou za poznaním, nie šprintom do cieľa. Nejde o to vyhrať, ale dobre si zahrať.


8. Hráči majú rovnocenné postavenie bez ohľadu na svoj pôvod, vek, pohlavie, vzdelanie, povolanie a osobné záujmy. Hlasy jednotlivých hráčov majú rovnakú silu, pričom platí, že ak sa spoja, znejú silnejšie.


9. Názor každého hráča je vypočutý, žiaden hráč nie je v diskusii zvýhodnený alebo znevýhodnený. Spoluhráči berú do úvahy každý argument, ktorý v diskusii zaznie.


10. Kto chce vedieť viac, neodchádza z hry predčasne. V hre môže každý postupovať vlastným tempom. Ak potrebuje oddych, môže chvíľu postáť. Ak potrebuje pomoc, môže o ňu požiadať ostatných spoluhráčov. Ak chce ísť v niektorej téme do hĺbky, môže odľahlé trasy vynechať a dôkladne preskúmať vybrané územie. Hra neurčuje pravidlá pre individuálny postup, dodržiavať treba len základné pravidlá slušnosti, otvorenej komunikácie a racionálnej argumentácie.


11. Počet hráčov a hracie tempo sú flexibilné. Hrací tím sa môže ľubovoľne obmieňať a dopĺňať. Noví hráči môžu prinášať nové pohľady na témy, ktoré už boli diskutované a ich argumenty budú znova vypočuté.


12. Hra je permanentný proces uvažovania a poznávania bez vopred stanoveného konca. Trvá tak dlho, kým o ňu hráči prejavujú záujem.


13. Všetky názory, argumenty a návrhy, ktoré v hre zaznejú, budú zachytené, spracované a využité pri tvorbe ďalšej úrovne hry.


Nové školstvo v partnerskej spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a s Centrom pre výskum etnicity a kultúry pripravilo návrh tém, ktoré by sa mali v priebehu diskusie postupne otvárať. V podobe jednoduchého herného plánu ich nájdete na stránkach www.chcemevedietviac.sk a na www.facebook.com/chcemevedietviac. Budeme radi, ak sa do diskusie zapojíte a hraciu plochu budeme môcť doplniť aj o vaše predstavy. K partnerskej spolupráci pozývame všetkých, ktorým leží na srdci budúcnosť našich detí.


Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.