Pozvánka na okrúhly stôl na tému:
Inkluzívne vzdelávanie - vzdelávanie pre všetkých

9.4.2014 | Zuzana Zimenová a Maroš Matiaško | Podujatia


Vážené kolegyne a kolegovia,


dovoľte nám, aby sme vás ako zástupcov občianskej spoločnosti pozvali na okrúhly stôl venovaný problematike inkluzívneho vzdelávania z právneho hľadiska. Cieľom okrúhleho stola je diskusia o práve na vzdelávanie v inkluzívnom prostredí a o spoločnom postoji a postupe mimovládnych organizácií pri systematickom presadzovaní myšlienky inkluzívneho vzdelávania v Slovenskej republike, v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z dohovorov o ľudských právach.


TÉMA:
Inkluzívne vzdelávanie - vzdelávanie pre všetkých


KEDY:
streda 23. apríla 2014 v čase od 09.00 do 12.00 hod.


KDE:
Primaciálne nám. 3, Bratislava | Kaviareň Radnička v komplexe budov Starej radnice


R.S.V.P.
Prosíme, prihláste svoju účasť prostredníctvom formulára najneskôr do štvrtka 17. apríla 2014


ORGANIZÁTORI:
Mental Disability Advocacy Center (MDAC) a občianske združenie Nové školstvo


     PROGRAM:


9:00 – 9:15: Zuzana Zimenová, Nové školstvo
Úvodné slovo a predstavenie základných pedagogických východísk


9:15: - 9:45: Steven Allen, MDAC
Inkluzívne vzdelávanie v zahraničí (konzekutívne tlmočené)


9:45 – 10:00: Maroš Matiaško, MDAC
Predstavenie základných právnych východísk


10:00 – 12:00: Spoločná diskusia


V prípade záujmu o preplatenie cestovných nákladov nás kontaktuje na e-mailovej adrese mmatiasko@mdac.info


Tešíme sa na stretnutie s vami,

Zuzana Zimenová a Maroš MatiaškoPodujatie sa koná v rámci projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nádacia na podporu sociálnych zmien.


Podujatia

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)