EXAM testing

[ 8.3.2007, Archív]

Hlavným cieľom a poslaním spoločnosti Exam testing je prispievať ku skvalitňovaniu slovenského školstva. Je profesionálnym partnerom v otázkach kvality a efektívnosti vzdelávania, pri evaluácii škôl, vzdelávacích programov i školského systému ako celku.

V podmienkach slovenského školstva je táto spoločnosť svojím zameraním ojedinelá. Podobné inštitúcie sú však súčasťou vzdelávacích systémov mnohých vyspelých krajín. Pluralita je užitočná nielen na úrovni škôl. Je prospešná aj medzi inštitúciami, ktoré školám poskytujú odborný a metodický servis. V tejto sfére nie je dôvod na štátny monopol. Exam už viac ako 12 rokov predstavuje v istých oblastiach plnohodnotnú alternatívu k štátnym organizáciám.

Viac sa dozviete na stránkach EXAM testing tu.