AERA SIG

[ 17.1.2007, Archív]

Vyše 125 voľne prístupných (open access) časopisov z oblasti vzdelávania nájdete na stránkach American Educational Research Association Special Interest Group (AERA SIG).

Zoznam časopisov nájdete na stránkach AERA SIG tu.