International Reading Association

[ 7.1.2007, Archív]

ImageInternational Reading Association (IRA) bola založená v roku 1956 ako profesionálna organizácia združujúca učiteľov – expertov zameraných na rozvoj čitateľských zručnosti u detí aj dospelých.

Hlavným cieľom asociácie je rozširovať najnovšie informácie z pedagogického výskumu a zo školskej praxe, ktoré pomáhajú učiteľom zlepšovať kvalitu čítania svojich žiakov a prehlbovať ich čitateľské návyky.

Viac sa o aktivitách IRA dozviete tu.

Viac o európskych členoch IRA sa dozviete na stránkach International Development in Europe Committee (IDEC) tu.