ELT FORUM

[ 15.5.2012, Archív]

ELT FORUM je konferencia pre učiteľov anglického jazyka zameraná na nové trendy a rozvoj pedagogických zručností v oblasti jazykového vzdelávania.


Viac informácií nájdete na www.eltforum.sk.