Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2006)

[ 12.9.2006, Archív]

Správa o stave vzdelanosti obsahuje údaje o vyučujúcich, politických činiteľoch, študentoch a ich rodičoch, ako aj úplný prehľad údajov prakticky o všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektoch vzdelanosti a politiky vzdelávania v krajinách OECD, ako aj v mnohých partnerských krajinách, ktoré nie sú členmi OECD.

Okrem podrobných údajov o vzdelanosti, zdrojoch, účastníckych podieloch a organizácii štúdia správa obsahuje aj objektívne informácie potrebné na hodnotenie problematík, akými sú dôležitosť získavania základných zručností, ideálny počet študentov v triede a dĺžka školského roka.

Celú správu v angličtine nájdete na stránkach OECD tu.

Image Zhrnutie správy v slovenčine nájdete vo formáte PDF pdf/oecd_2006_summary.pdftu.