OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

[ 30.12.2006, Archív]

Výskumný program OECD na medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) z roku 2003 sa zaoberal skúmaním vzdelanostnej úrovne 15-ročných študentov z krajín OECD v matematike.

Študenti vo Fínsku, Holandsku a Kórei dosiahli v porovnaní s ostatnými krajinami OECD nadpriemerné výsledky a úroveň zručnosti na úrovni o polovicu vyššej než je priemerná hodnota. Nadpriemerné výsledky v porovnaní s ostatnými krajinami OECD dosiahli aj študenti ďalších jedenástich krajín (Austrálie, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Islandu, Japonska, Kanady, Nového Zélandu, Švajčiarska a Švédska).

Študenti v Írsku, Nemecku, Rakúsku a Slovenskej republike dosiahli v porovnaní s krajinami OECD priemerné výsledky a študenti ostatných jedenástich krajín nedosiahli ani priemernú úroveň.

Viac o programe PISA nájdete na stránkach OECD tu.

Informácie o ďalších programoch a inciatívach OECD v oblasti vzdelávania nájdete tu a tu.