ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2011

[ 2.12.2011, Archív]

Dňa 30. novembra 2010 ARRA na tlačovej konferencii predstavila svoje siedme hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a overiteľných údajov.

Viac informácií o správe nájdete tu.