Iniciatíva: Aktívne školy

[ 23.2.2011, Daniel Bútora, Archív]

Pri pohľade na školstvo tu prevláda zmes rezignácie, nízkych očakávaní a pocitu, že zmena k lepšiemu bude úlohou až pre ďalšie generácie.

Autori iniciatívy Aktívne školy si myslia, že sa dá na veci pozrieť aj pohľadom "čo sa dá". Školy nemusia byť iba skanzenmi, v ktorých sa zmeny posledných 20-tich rokov prejavia až na poslednom mieste. A školstvo nemusí byť iba záťaž či niečo nezlepšiteľné, čo treba odsunúť bokom. Je to naopak príležitosť pre krajinu, aby dokázala dlhodobo obstáť. Na to bude treba odvahu, imaginatívnosť, rozmýšľať "out of the box" v celom školskom systéme.

Dnes to robia jednotlivé školy, ktoré sú skôr výnimkou ako pravidlom. Práve ich riaditelia a manažéri majú pocit, že by sa mnohé dobré veci dali rozšíriť do celého systému. Vo svojej iniciatíve sa snažia podať ruku a poskytnúť podnety ako ministerstvu a odbornej verejnosti, tak aj (často apatickej) verejnosti rodičovskej.

V texte iniciatívy Aktívne školy nájdete viaceré návrhy, čo treba robiť - od zásadného zmenšenia rozsahu učiva, ktoré sa musia učiť všetci a všade a vytvorenia priestoru pre školy, aby sa naučili pracovať s faktami, ktoré majú žiaci dostupné elektronicky, až po otvorenie škôl ľuďom zvonku a umožnenie, aby do škôl vstupovali nielen ľudia s pedagogickým vzdelaním.

K iniciatíve je možné sa pripojiť (text inciatívy v plnom znení nájdete tu), najbližším cieľom bude dostať tému uskutočniteľnej, možnej zmeny z odborných porád do širšej verejnosti.

Autor je riaditeľom Združenia škôl C. S. Lewisa v Bratislave.

Viac o iniciatíve Aktívne školy nájdete tu.