ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010

[ 2.12.2010, Archív]

Dňa 1. decembra 2010 ARRA na tlačovej konferencii predstavila svoje šieste hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a overiteľných údajov.

Viac informácií o správe nájdete tu.