ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009

[ 23.2.2010, Archív]

Dňa 18. februára 2010 organizovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) odborný seminár, v rámci ktorého sa diskutovalo o ďalšej správe s rankingom slovenských vysokých škôl.

Viac informácií o správe nájdete tu.